Covid-19

Vi forholder oss til myndighetenes pålegg fortløpende. Per i dager det lov med 600 personer på utendørs arrangement. Vi vil tilpasse kapasitet til de regler og føringer som til enhver tid gjelder.

Kjøp av billetter refunderes ved avlysning pålagt av myndigheter eller at vi vurderer det hensiktsmessig med tanke på smittesituasjonen.

Smittevernhensyn vil tilrettelegges av arrangør.