Covid-19

Vi følger rådene fra helsemyndighetene løpende og tilpasser oss hele tiden for å skape trygge omgivelser for dere som publikummere. Vi vil tilpasse kapasitet til de regler og føringer som til enhver tid gjelder.

I dag tillater myndighetene utendørs arrangementer for inntil 600 gjester (3 x 200) med faste tilviste sitteplasser. Det skal være to meters avstand mellom gruppene og én meter mellom deltakerne i hver gruppe.

Kilde: Helse Norge

Kjøp av billetter refunderes ved avlysning pålagt av myndigheter eller at vi vurderer det hensiktsmessig med tanke på smittesituasjonen.

Smittevernhensyn vil tilrettelegges av arrangør.