Sommeren med Kristina

Når Gard B. Eidsvold leser norgeshistorie blir det fort teater av det.

Produsent og skuespiller i Statsteatret, Gard B. Eidsvold (54), er en av landets mest kjente skuespillere med fremtredende roller i en rekke filmer og TV-serier. Eidsvold er gift med Nøtterøyjenta Trude Trønnes (46). Paret bor på Bolteløkka i Oslo med deres felles datter Hennie på halvannet år. Med til sammen fem barn fra tidligere ekteskap fylles leiligheten også opp av storfamiliens mange unge voksne medlemmer.

Paret har et sterkt forhold til Tønsberg. Planene om å sette opp folketeater på Slottsfjellet, er resultatet av et ønske om å tilbringe mest mulig av somrene i byen de er så glade i og kombinere det med noe de brenner for. Prosjektet er av mange betegnet som en gave til Tønsberg i jubileumsåret 2021 når byen skal feire 1150 år. Fortsatt gjenstår å få kontroll på koronaviruset, men signalene har vært så positive at det nå jobbes konkret mot premieredatoen. Eidsvold er produsent og regissør, kona har rollen som medprodusent.

En motpol til krigsherrene

– Utgangspunktet for oppsetningen var at Trude og jeg kjente at vi hadde vært altfor lenge borte fra Tønsberg om somrene. Derfor ønsket vi å finne et prosjekt som vi kunne forplikte oss til og som hadde ens ubstans i noe viktig å fortelle. Jeg har tidligere gjort flere oppsetninger som har vært knytta til norsk historie og har over flere år fått økende interesse for vår felles historie. Så vi begynte å lese oss opp og kom etterhvert borti Kristina og Kåre Holts teaterstykke «Kristina av Tunsberg» som ble fremført i 1971 til Tønsbergs 1100-årsjubileum. Vi falt pladask for stykket til Holt og ikke minst potensialet i Kristina-skikkelsen. Jo mer vi fordypet oss i stykket og i Kristina som ikon, jo sterkere fremstod hun som en fredsapostel. Ikke en selvutnevnt en, men en fredsapostel i gjerning fordi hun ufrivillig gir opp den hun elsker høyest for at noe annet skal oppstå. Denne edelheten i handling – at hun gir opp kjærligheten og ofrer sin egen kjærlighet – er noe som mangler ved siden av alle krigsherrene som fremstår som avgjørende i Norgeshistorien. Det trengs en motpol til alle krigsherrene, en som healer mer enn hun kriger. Som kunstner var det nettopp denne innkapslingen jeg så, og som ble motivasjonen for å gå videre med Kristina og bearbeide Kåre Holts manus med mål om å sette opp en forestilling.
Eidsvolds nydramatisering har fått navnet«Kampen om prinsesse Kristina». Ambisjonen er å lage folketeater med bred appell og løfte frem historien om Kristina som er en viktig del av vår kongesaga, som altså utspilte seg i Tønsberg.
– Ved å gjøre historien tilgjengelig på en enkel, men likevel dyp måte skal vi lage et univers og en forestilling som skal glede og informere mange mennesker, også de som kanskje ikke er så interessert i historie eller går så ofte på teater. Det skal være masse humor og gøy, men det skal være med dybde og alvor. Dette er bygget opp som en kompleks kjærlighetshistorie, et trekantdrama mellom makta, altså kongen og kirken, og narren og prinsessa. I spennet mellom disse tre finnes tydelige dilemmaer på makt, innsats og offer. For kongen må det ha vært et umulig prosjekt «å gi bort» dattera si for å oppnå fred.

Frivillighet og lokal forankring

Den kunstneriske staben er håndplukket og skal være kvalitetssikringen for det profesjonelle, men en stor del av prosjektet må også baseres på frivillighet. Eidsvold regner med at det trengs opp til 12 000 timer eller seks årsverk i frivillig innsats for at prosjektet skal kunne gjennomføres slik ambisjonene tilsier. Det er lett å regne om dette til penger, men for Eidsvold handler det om glede, kompetanse, samhold og å drive lokal tilknytning. Med sterke lokale frivillige krefter og støttespillere er dette en kunstnerisk dugnad på mange måter.
– Vi har ikke noe prosjekt uten lokal forankring og identitet. Det er svært utfordrende å sette opp en forestilling på Slottsfjellet med tanke på infrastruktur, sikkerhet og det tekniske. Kostnadsrammen for prosjektet gjør at det er helt avgjørende med frivillighet i tillegg til lokal forankring, men heldigvis har vi noen fantastiske støttespillere som har vært avgjørende for at vi skal kunne klare å gjennomføre dette. Min erfaring er at det er både morsomt, inspirerende, sosialt og lærerikt å være med på slike prosjekter, enten man er med som frivillig eller en bedrift som er med og støtter økonomisk. Man opparbeider seg en kompetanse og et nettverk som man kan ta med seg videre.

En mulighet til å bygge identitet

Koronaviruset skapte lenge en usikkerhet rundt om det kunne bli forestilling i 2021. De første planene kom på bordet i 2018 og tanken var først at stykket skulle settes opp sommeren 2020. Da dette ikke gikk begynte jobbingen mot å få til forestilling sommeren 2021. Nå er premieredatoen satt til 11. august og totalt er det planlagt fem forestillinger med mulighet for to ekstra matinéer. På hver forestilling blir det plass til nærmere 500 tilskuere. Eidsvold er først og fremst glad for at det nå blir forestilling, men han ser likevel lenger fram.
– I det litt lengre perspektivet, la oss si ti år, ønsker vi å bygge en mye større arena der fredsapostelen Kristina og det hun stod for står i fokus. Jeg er overbevist om at vi kan bruke dette til å bygge opp en identitet rundt Kristina og hennes verdier som Tønsberg og hele regionen kan få nytte av. Da er vi inne på ting som destinasjonsmarkedsføring, identitetsbygging og kulturarv. Bare se på Stiklestad og Slaget om Heilag Olav eller Gålå med Peer Gynt. Tenk om vi kunne fått til noe lignende her med Tønsbergs Kristinadager og sommerteaterskole, ulike sideforestillinger og masse små og store arrangementer med Kristina som utgangspunkt.
– Én ting er selve forestillingen som skaper en fantastisk ramme for en unik opplevelse i seg selv, det blir nesten som cupfinalen i fotball, men et slik prosjekt har så mange fasetter utenom selve forestillingen. Mitt håp er at fylkesmuseet og kommunen kan enes om en bestemt periode på noen uker hvor scenen står hvert år og hvor ulike aktører kan fylle denne scenen med klassiske konserter eller andre typer konserter og forestillinger som gjør at publikum vet hva de får når de går på Slottsfjellet på sommeren, en type kulturopplevelse de ikke får alle andre steder.

En mulighet til å bygge identitet

Eidsvold er opptatt av at han med oppsetningen av «Kampen om prinsesse Kristina» ikke bare trekker i de historiske trådene, men også rører i noe langt dypere.
– Vi skal huske på at det finnes en rød tråd fra 1259 og kanskje før det også, fra Håkon Håkonsson hadde sete i Tønsberg og inn i vår egen tid. Vi er forpliktet til å grave fram det faktum at Kristina levde her og at det var her det skjedde. Slik sett kan du si at vi driver kunstnerisk arkeologi. Vi graver i fortida vår og dermed handler dette dypest sett om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Selv om vi er i 2021 er det de samme svabergene, det samme havet og de samme bølgeskvulpene som på Kristinas tid. Naturen representerer altså en større universell bevissthet som binder tiden sammen.

En unik kunstnerisk opplevelse

Det går mot en hektisk sommer for Eidsvold og kona, men nå ser det i hvert fall ut til at sommeren kan tilbringes i Tønsberg, akkurat som de drømte om. Selv om oppsetningen av «Kampen om prinsesse Kristina» blir en sentral del av Tønsberg bys 1150-årsjubileum, er Eidsvold selv mest opptatt av å skape en spesiell opplevelse for publikum.
– Når jeg sier folketeater mener jeg at alle skal kunne skjønne forestillingen. Terskelen for å komme skal være lav, men det man opplever skal lodde dypt. For oss er det viktig at de som kommer og ser forestillingen sitter igjen med en kunstnerisk opplevelse på et historisk sted som de ikke kan få noe annet sted. Vi ønsker å nå fram til publikum både med det humoristiske, det visuelle og det musikalske. Om publikum går hjem og vet litt mer om hvem man er og kanskje er blitt litt mer nysgjerrig på norsk historie og Kristina, da har vi virkelig oppnådd noe.
Bestill billetter