Ida Johanne Christoffersen

Medprodusent og prosjektkoordinator

Ida Johanne Christoffersen

Medprodusent og prosjektkoordinator

Biografi

Ida Johanne Christoffersen er en allsidig og erfaren prosjektleder i kultursektoren, og har bakgrunn fra flere arrangementer, festivaler og organisasjoner. Som frilans har hun arbeidet som arenasjef, produsent, og syerske. Hun har over flere år hatt rollen som artist-, booking- og programansvarlig for Tønsberg Middelalderfestival, og har tidligere vært daglig leder, produsent og turnèmanager for Stella Polaris Opplevelser AS.

I 2023 er hun, foruten rollen som utøvende produsent for Kristinaspelet og Stagemanager for Midgardsblot Metal Festival, valgt inn som styremedlem i Tønsberg Kulturråd.