Dette visste du ikke, eller …

At Håkon Håkonsson var bestevenn med engelske kong Henry den tredje og sendte ham en isbjørn i gave? Isbjørnen bodde på Tower of London og var bundet fast i en kjetting når den skulle fiske i Themsen.
At Håkon Håkonsson var den første kongen i Norge som hadde skolegang? Han kunne både lese, skrive og regne og hadde gått på katedralskolene i Bergen og Trondheim.
At Håkon Håkonsson giftet seg med datteren til sin erkefiende Skule Bårdsson? På den måten forsøkte han å få fred i landet.
At Ibsens skuespill «Kongsemnerne» er basert på nettopp konflikten mellom Skule Bårdsson og Håkon Håkonsson?
At Norge faktisk var et lite imperium da Håkon Håkonsson var konge? Både Island, det skotske øyriket, deler av Grønland, Sverige og Danmark lå under den norske kronen. Fra disse landene hentet kongen store ressurser i form av skatter og avgifter og eksotiske varer som jaktfalker og hvalrosstenner.
At da sagaskriveren Snorre Sturlason kom til Norge for å skrive kongesagaene, kom han først til Tønsberg? Da satt han nok mye i biblioteket til premonstatenserne (du kan se ruinene etter klosteret i dagens bibliotek) og skrev. Og så reiste han nok rundt og snakket med folk som hadde opplevd noen av hendelsene han skulle skrive om i sagaene.
At Snorre var på parti med Skule Bårdsson, Håkon Håkonssons fiende? Dette kostet Snorre livet. Håkon fikk ham drept hjemme på gården sin Reykholt på Island.
At broren til prinsesse Kristina, Magnus, samlet alle de norske lovene til en felles landslov? Han bygde også den største bygningen på Slottsfjellet, Magnus Lagabøtes teglkastell.
At Kristina nok kunne både lese, skrive, spille musikkinstrumenter, sy og brodere, konversere og spille sjakk? En prinsesse måtte øve seg til å bli dronning og måtte lære seg masse.
At Kristinas reise til Kastilla for å gifte seg tok rundt tre måneder? Overalt hvor hun kom ble hun tatt imot på beste vis. Det kan godt hende hun fikk psalteret i gave på denne reisen, kanskje av den franske kongen?
At det var helt vanlig at de kongelige giftet seg på tvers av landegrenser for å skape allianser og kontaktnettverk? Vår dronning Sonja er faktisk den første norske dronningen på rundt 800 år som er etnisk norsk.
At kongens soldater (hirdmenn) fikk en svært streng oppdragelse i skikk og bruk? De var ikke bare soldater, men hadde også grundig utdannelse i høvisk atferd, og skulle fremstå som beleste, edle og tapre, slik skikken var blant ridderne i Europa.
At nordmenn var kjente i Europa allerede fra jernalderen? De norske skipene og skipsbyggerne var viden kjent. Skipene kunne seile svært raskt og var smart konstruert. Det kan være derfor de norske kongene i middelalderen nøt så stor respekt og hadde så vidstrakte kontaktnettverk. Alle ville være venner med en konge som hadde så gode skip og seilemannskap.
At Tønsberg er en svært gammel by? Gateløpene ligger fremdeles sånn som i middelalderen. Store stræti er for eksempel dagens Storgaten. Det norske ordet «stræti» tok engelskmennene inn i sitt språk, og er i dag «street».
At det bare bodde 1500 mennesker i Tønsberg i middelalderen? Det bodde ikke noen flere her tidlig på 1800-tallet heller. Tønsberg ble herjet av bybranner og pest i senmiddelalderen og var en svært fattig by frem til trelasthandelen og sjøfarten virkelig fikk fart på sakene.
At i året 1201/1202 forsøkte kong Sverre og birkebeinerne å få has på en baglergruppe som hadde forskanset seg oppe på fjellet? De nektet å overgi seg til birkebeinerne. De hang over fjellskrentene og ropte skjellsord til birkebeinerne og kalte kong Sverre for «bikkje» og «merr». Til slutt måtte de likevel overgi seg.
At dronningene i middelalderen kunne ha like stor makt som kongene? De regjerte gjerne på vegne av kongen, hadde egne segl og ansvarsområder. Særlig enkedronningene kunne ha mye makt.
At dronning Blanka, som regjerte fra Tunsberghus på midten av 1300-tallet, ble beskyldt for å ha forgiftet sin egen sønn? Særlig Birgitta av Vadstena (senere den hellige Birgitta) var hard i bakvaskelsen av Blanka. Det var nok ikke lett å være en sterk kvinne med myndighet i middelalderen.
At borgen på Slottsfjellet først og fremst fungerte som et stort maktsenter, administrasjonssenter og kongelig bolig? Borgen hadde ikke noen stor forsvarsfunksjon før på slutten av middelalderen. De norske borgene var først og fremst administrasjonssentre og maktsymboler!
At Tunsberghus ble stormet og brent ned under Kalmarunionens stridigheter i 1503? Etter at borgen kollapset, ble det til et digert steinbrudd hvor folk kunne hente ferdig tilhugget stein til byggeprosjekter i byen. Se på grunnmurene til husene som ligger rundt Slottsfjellet!

Kilde: SlottsfjellsmuseetNorsk Borgsenter (Vestfoldmuseene)