Maiken Rye

Lærer, sommerteaterskolen

Maiken Rye

Lærer, sommerteaterskolen

Biografi

Maiken er skapende skuespiller med mastergrad i teater fra Kunsthøyskolen i Oslo. Hun har mange års erfaring som dramapedagog, iscenesetter og formidler – primært tilknyttet Mjøsmuséet, Oslo Bymuseum, Norsk Folkemuseum og Popsenteret. 

Som scenekunstner arbeider hun blant annet med Den Molekylære Ballettens Hus og Øy-teateret.